SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy förklarar hur TRIXXA hanterar din personliga information och data. Vi värdesätter ditt förtroende och har strävat efter att göra policyn så tydlig som möjligt. Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster och webbplatser som erbjuds av TRIXXA. Vi hänvisar till dessa tjänster och webbplatser kollektivt som "Tjänster" i policyn. Vissa tjänster har kompletterande sekretess som mer i detalj förklarar specifika policies som gäller för dessa tjänster. Om inget annat anges, är det våra tjänster som tillhandahålls av TRIXXA.

1. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Dina rättigheter som användare är; 

 • Du har rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig.

 • Du har rätt att uppdatera och korrigera dina personuppgifter.

 • Du har rätt att begära att vi tar bort och avbryter bearbetning av dina personuppgifter.

 • Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för t ex direktreklam.

 • Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätt att överföra dessa för användning hos en annan parts tjänster.

 • Du har rätt att inte bli föremål för beslutsfattande grundat på automatiserat beslutsfattande som t ex profilering.

Under Mitt konto har du åtkomst till dina personuppgifter, där kan du uppdatera och korrigera dina personuppgifter. Där kan du även radera ditt konto, i samband med att du raderar ditt konto anonymiseras alla dina personuppgifter. Där finns även åtkomst till senaste versionen av Sekretesspolicyn samt Användarvillkoren. För att begära en kopia av dina personuppgifter kan du kontakta vår support så mailar vi över dem till den e-mail adress som är kopplat till ditt konto hos oss. 

2. VILKEN INFORMATION SAMLAR TRIXXA IN?

All information som vi samlar in har en koppling till våra tjänster och deras funktioner. När du använder TRIXXA, samlar vi information om dig och din användning av våra tjänster från en rad olika källor. Dessa listas nedan. Avsnitten efteråt beskriver vad vi gör med denna information.

Information vi samlar in direkt från dig är;

 • Kontoinformation: Du behöver ett TRIXXA konto innan du kan logga in i TRIXXA. När du registrerar ett konto, samlar vi in ditt användarnamn (för- och efternamn), din e-postadress, lösenord och mobiltelefonnummer. Du behöver inte men kan även lägga in din adress samt ett foto.

 • Information i din adressbok: Vi tillåter dig att importera e-postadresser till dina kontakter i TRIXXA. Vi använder inte dessa e-postadresser för våra egna syften. Vi mailar inte dina kontakter utom på din begäran. Vi delar inte eller missbrukar inte dina kontakters e-postadresser eller telefonnummer. Vi kommer inte heller att sälja dessa e-postadresser eller telefonnummer till tredje part.

 • Användarinnehåll: Det användarinnehåll du bidrar med i TRIXXA dvs meddelanden och förfrågningar som du skickar och/eller tar emot via TRIXXA lagras krypterat 12 månader varefter de raderas. Om du raderar ditt konto anonymiseras dina personuppgifter i meddelanden och förfrågningar.

 • Din geografiska plats: När du begär en vägbeskrivning i Google Maps så hämtar vi baserat på din IP-adress din geografiska position. 

 • Övrig data du avsiktligt delar: Vi kan samla in din personliga information eller data om du skickar det till oss i andra sammanhang. Till exempel, om du ger oss en rekommendation, skickar in en supportfråga eller deltar i en TRIXXA tävling.

Information vi samlar in om dig indirekt eller passivt när du interagerar med TRIXXA;

 • Information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med Tredjepartsapplikationer som t ex Google Maps och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via Tjänsten.

 • Om du interagerar med Tredjepartsapplikationer kan vi komma att ta emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via Tredjepartsapplikationen. Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information

 • Teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och applikationens version.

 • Statistik, vi använder Google Analytics, Firebase Analytics och Facebook Analytics för att samla in data om användarnas beteende i TRIXXA för att förbättra funktionaliteten i appen samt data för att planera och genomföra vår marknadsföring. Vi använder analysverktygen för att samla in demografisk data (kön och ålder), re-marketing funktioner i Facebook Analytics samt Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, för att få information om hur många gånger våra annonser visas i Google Adwords, samt tjänster som är integrerade med analysverktygen som innebär att de samlar in anonymiserad användardata för annonsering. Om du inte vill att vi samlar in data om dig via Google Advertising Features så kan du hitta information i länken om hur du ändrar dina inställningar här.

3. HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN VI SAMLAR IN?

Vi behandlar all din data i TRIXXA som din privata information. Vi använder den information vi samlar in från dig för att förbättra våra tjänster till dig enligt nedan; 

 • Att förse dig med våra tjänster. Detta inkluderar att ge dig kundsupport, vilket kräver att vi behöver ha tillgång till information för att kunna hjälpa dig.

 • Att hantera våra tjänster. Vi använder din information internt till följande begränsade syften:

  • Att övervaka, underhålla och förbättra våra tjänster och funktioner. Vi tar fram statistik och gör analys av informationen som vi får (som användningsdata, enhetsdata, hänvisningsdata, frågor och svarsdata) för att mäta användarnas beteenden och trender, för att övervaka, felsöka, förbättra våra tjänster och att utveckla nya funktioner. Vi kan använda din information för internt bruk som syftar till att hålla våra tjänster säkra och utan driftstörningar.

  • För att upprätthålla våra användarvillkor.

  • För att förhindra potentiellt olaglig verksamhet.

 • Att skapa nya tjänster, funktioner eller innehåll: Vi kan använda dina uppgifter och metadata (det vill säga uppgifterna om hur du använder TRIXXA) för våra interna ändamål till att skapa, tillhandahålla nya tjänster, funktioner eller innehåll.

 • Att kontakta dig om din tjänst eller konto: Ibland skickar vi dig affärsrelaterade meddelanden (t ex service meddelanden, betalningsfrågor, ändringar i våra tjänster eller policies, ett email när du registrerar dig). Du kan inte välja bort dessa meddelanden eftersom de är nödvändiga för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada: Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva kontrollera de uppgifter vi har för att kunna bestämma hur vi ska reagera.

4. VILKA DELAR VI DIN INFORMATION MED?

Vi delar dina personuppgifter med;

 • Våra underleverantörer: Vi använder underleverantörer som hjälper oss att förse dig med våra tjänster. Vi ger personer som arbetar för en del av dessa leverantörer tillgång till din information, men endast i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss. För att säkerställa sekretessen för din personliga information och data samt för att säkerställa att den endast används för att tillhandahålla deras tjänster till oss, och i enlighet med denna sekretesspolicy, har vi både administrativa, organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska skydd. Exempel på underleverantörer inkluderar betalningar, hostingtjänster och e-postleverantörer.

 • Om detta krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller din och andras säkerhet: Vi kan lämna ut information som krävs eller tillåts enligt lag, eller när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet och / eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsorder, stämning, eller andra juridiska processer på oss.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN DATA?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge du har ett konto med oss, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister, eller upprätthålla våra avtal. När du raderar ditt konto anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa uppgifter då; 

 • Det finns problem med koppling till ditt konto, t ex obetalda avgifter eller anspråk eller tvister som inte är lösta.

 • Det finns juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga legala skyldigheter på oss att lagra personuppgifterna. Dessa lagras då i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • Det är nödvändigt för våra affärsintressen för att t ex förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

Vi behåller ditt användarinnehåll under maximalt 12 månader varefter data raderas under förutsättning att vi inte behöver den för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister, eller upprätthålla våra avtal. 

6. KRYPTERING OCH LAGRING AV DATA

6.1 Kryptering av data

Kommunikation mellan servrar och TRIXXA är krypterad. Underhåll av systemen sker via säkra VPN-anslutningar. Vi använder övervakningstjänster för att upptäcka och blockera misstänkt aktivitet. Samtliga vitala serverkomponenter körs i ett separat, virtuellt privat nätverk för att begränsa obehörig åtkomst till data. All lagrad data är anonymiserad. Administratörers och utvecklares åtkomst till data hanteras säkert i en finkornig åtkomstkontroll för att säkerställa att ingen obehörig kommer åt din data. 

Samtliga tjänster som vi använder hos Amazon uppfyller GDPR. För mer information om AWS tjänster och GDPR kan du läsa om härhttps://aws.amazon.com/blogs/security/all-aws-services-gdpr-ready/ samt https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/.

6.2 Lagring av data

Amazon Web Services (AWS) på Irland hanterar vår infrastruktur och därmed även lagring av data. Det fysiska användardataskyddet har högsta standard och är skyddat av flera lager bl a perimeterskydd, skydd av infrastruktur, data och systemmiljö. Mer om AWS datacenter kan du läsa här: https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/.

AWS branschledande funktionalitet uppfyller en lång rad internationellt erkända certifieringar och ackrediteringar, som visar att de följer  internationella standarder, såsom ISO 27001 för tekniska åtgärder, ISO 27017 för molnsäkerhet, ISO 27018 för molnskydd, SOC 1, SOC 2 och SOC 3, PCI DSS Level 1, och EU-specifika certifieringar som BSIs Common Cloud Computing Controls Catalog (C5) och ENS High. Mer om detta kan du även läsa här: https://aws.amazon.com/compliance/programs/

7. LÄNKAR

Vi kan visa annonser och annat innehåll från tredje part. Vi kan varken kontrollera eller hållas ansvariga för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Läs därför igenom sekretesspolicyn noga, innan du klickar vidare på annonser eller använder innehåll som kommer från tredje part för att ta reda på hur de hanterar och skyddar dina personuppgifter.

8. SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER

 • Vi åtar oss att hantera din personliga information och data med integritet och omsorg, se TRIXXA´s användarvillkor. Men oberoende av säkerhetsskydden och de försiktighetsåtgärder vi tar, finns det alltid en risk att dina personuppgifter kan ses och användas av obehöriga tredje parter som ett resultat av att de samlat in data som överförs via Internet.

 • Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och det är ditt ansvar att se till att du har ett unikt och starkt lösenord och begränsar åtkomsten till din mobil.

9. ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICY

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst, men om vi gör det, kommer vi att meddela dig genom att lämna information om det via vår Facebook sida samt via Twitter.  Om vi bedömer att ändringarna är väsentliga, kommer vi att skicka dig ett meddelande avseende de ändringar vi har gjort via e-post. Vid oklarheter eller konflikter mellan översättningar är det den svenska versionen av Sekretesspolicyn som gäller.

10. HÄR NÅR DU OSS

Du når oss genom att maila till support@trixxa.com eller via TRIXXA Support.

Inclose Solutions AB (556768-7792) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.